Oceń współpracę z nami - formularz dla Klienta

Data korzystania z usług PCO
Dat rozpoczęcia korzystania z usług PCO:
Dat zakończenia korzystania z usług PCO:
Miejsce zamieszkania (proszę podać nazwę miasta, miejscowości):
Jak ocenia Pan/Pani współpracę z Podlaskim Centrum Opiekunek?
Jak ocenia Pani wiarygodność przedstawionych przez agencje informacji na temat kandydata?